Vores filosofi for vinsmagninger

 
Vi ønsker at sætte fokus på dig som kunde.
 
Det gør vi blandt andet ved at tilbyde blindsmagninger. Men ikke blindsmagninger for at teste din vinkunnen, tværtimod. Vi smager eksempelvis 6-8 vine blindt, hvor hver enkelt deltager iagttager, dufter og smager på vinen i glasset, og der tages kun personlige notater. En lille kortfattet guide kan udleveres på forhånd, hvis det ønskes. Ingen forstyrrende flaskeetiketter og ingen belærende kommentarer eller meningstilkendegivelser er velkomne under første del af smagningen.
 
Først når alle vine er smagt, og hver enkelt deltager har haft mulighed for at bearbejde indtrykkene og danne sig sin egen mening, præsenteres vinene af oplægsholderen. Efterfølgende tager vi en fælles snak.om, hvad vi oplevede ved de forskellige vine. Vi har helt beskedent valgt at kalde denne fremgangsmetode for  ”DIF metoden”.
 
Hvis du/I ønsker smagninger foretaget efter andre principper, kan det naturligvis også lade sig gøre.
 
Forud for hver smagning lægger vi stor vægt på, at tilrettelæggelsen sker i dialog med dig som kunde. Vi rådgiver meget gerne, og det er stort set kun fatasien som sætter græser for hvilke temaer, der kan tages op. At tænke mad og vin sammen indgår som en selvfølgelighed i vort daglige arbejde med vin.
 
Vinsmagninger kan sagtens inkludere vine, som ikke forhandles af "Druen i Flasken". Det afhænger helt af det valgte vintema.
Druen i Flasken